Petterssons PersiflagerMan bygger ofta
murar innan man
tar itu med problemen
de inte kan lösa...