Petterssons PersiflagerSveriges alla
hemlösa välkomnar
säkert att RUT-avdraget
höjs till 75.000 kr...