Petterssons PersiflagerAtt det finns fler
bokstäver än siffror
är väl inte enda för-
klaring till de ordrika
men sifferfattiga
politiska löftena...