Petterssons PersiflagerSom sig bör gör
man i amerikansk
politik skillnad mellan
demokratiskt försvarbara
och republikanska murar...