Petterssons PersiflagerFör att minska
flygandets klimat-
påverkan kunde
man väl ändå sluta
servera kött...