Petterssons PersiflagerFolkomröstningar är
ett beprövat sätt att
byta ett problem mot
minst ett annat...