Petterssons PersiflagerNatos vapen behövs
inte mot Ryssland,
men kommer till an-
vändning på annat håll...