Petterssons PersiflagerBarnkonventionens
bästa för också de 64
barnen i Syrien kommer
först, efter de partipolitiska
övervägandena...