Petterssons PersiflagerMueller-utredningen
fann inte att Trump var i
maskopi med Ryssland,
bara att han sökte
dölja det...