Petterssons PersiflagerKärnkraften är nu
så dyr och olönsam
att det inte kostar
något att föreslå nya
kärnkraftverk...