Petterssons PersiflagerFörr var politikerna
oense men sams, numer
är man i vart fall ense
om att vara osams...