Petterssons PersiflagerOckså flygbolagen
bidrar på sitt sätt till
klimatet med låga priser
och generösa bonusar...