Petterssons PersiflagerVisst är det fel att
jordbruket är EUs största
utgift, i synnerhet som
det är den enda gemen-
samma politiken...