Petterssons PersiflagerTrumps militära
svar på det iranska
misstaget var tydligen
också ett misstag...