Petterssons PersiflagerTrumps iranska
sanktioner är naturligt-
vis inte bara riktade mot
EU, Kina och Turkiet...