Petterssons PersiflagerNyamko Sabuni föreslås
bli ledare för liberalerna
och Milano får OS, men
så kommer också en
olycka sällan ensam...