Petterssons PersiflagerMan kan undra varför
ÖB inte parkerade det
gamla luftvärnssystemet
i Almedalen där det kun-
de göra mest nytta...