Petterssons PersiflagerLfvns bidrag
till att ka Almedals-
veckans politiska inne-
hll och betydelse
r att utebli...

S i Almedalen