Petterssons PersiflagerAtt Bush Thor inte
förstår varför lunchen
med Åkesson uppmärk-
sammas är inte heller
svårt att förstå...

Kd i Almedalen