Petterssons PersiflagerUngliberalernas
protest mot rökför-
budet är alltså att det
också är betydelselöst...