Petterssons PersiflagerPolitiska bränder
släcks numer med
tändvätska...