Petterssons PersiflagerDe osvenska
brittiska valsystemen
hindrar inte att parti-
medlemmar ändå får
välja sina ledare...