Petterssons PersiflagerRyska hot
motsvarande 2%
av BNP är väl vad
politikerna tycker
sig ha råd med...