Petterssons PersiflagerElizabeth Warren
pratar om amerikas
fattiga, men får i vart
fall stöd av de rika
och välutbildade...