Petterssons PersiflagerLängre och högre
mur är kanske inte
bästa metod mot
vitmaktideologi...