Petterssons PersiflagerRyssland och USA
tycks behöva fler kära-
vapen som inte heller
ska användas...