Petterssons PersiflagerFörsvaret av de fattiga
och pensionärerna för-
stärks med 15 extra
miljarder till militären...