Petterssons PersiflagerPolitik kan också
vara att vilja utan att
behöva ta ansvar...