Petterssons PersiflagerEftersom
Monty Pyton upphört
får världen hålla till
godo med Brexit...