Petterssons PersiflagerHeder till alla som
inte tror på klimatför-
ändringarna, men ändå
är med och betalar
räkningarna...