Petterssons PersiflagerNumer förefaller
minsta gemensamma
politiska nämnare vara
mesta möjliga ovilja
att enas...