Petterssons Persiflager



100 företag står för
70% av växthusgaserna,
och dom tycker också
att politikerna ska
ställas till svars...