Petterssons PersiflagerFrågan är om
väljarna håller på att
bli ett lika stort problem
som partierna eller om
det bara är tvärtom...