Petterssons PersiflagerDe som fått operationen
inställd kan Apotekstjänst
väl ändå kompensera med
både videofilm och kaffe...