Petterssons PersiflagerTerroristen som
Trump lät avrätta var av för-
klarliga skäl också mycket
farligare än Obamas...