Petterssons PersiflagerDet förefaller som
om stockholmarna är
så friska att 800 sjuk-
vårdsanställda inte
längre behövs...