Petterssons PersiflagerKristersson 17 år,
Sabuni 12 år och Busch
Thor -6 år fick inte
rösta fel 1981....