Petterssons PersiflagerFörmodligen kan
Hammarby också ha
nytta av Zlatans
delägarskap...