Petterssons PersiflagerNär Greta sagt ett
sanningens ord till om-
världen kan hon ta itu
med oss i Sverige...