Petterssons PersiflagerStjärnan
från Betlehem
leder idag ända fram till
det palestinska folkets
glindrande stängsel...

a la Rydberg 1891