Petterssons PersiflagerNär politiska åsikter
görs till vetenskap blir
solidaritet och humanism
också ovetenskapliga...