Petterssons PersiflagerEtt år på jorden
är 365 dagar, också om
de producerade resurs-
erna redan tar slut
efter 210 dagar...